Zaměření a rozpočet

Zaměření stavby provádíme zdarma

Zaměření stavby je pro zjištění přesných dispozic daného místa nutností, nejedná se pouze o půdorys a výměry, důležité je prozkoumat i další specifika, například stav a složení konstrukcí, povrchů, instalačních rozvodů nebo přístupnost stavby. Obvykle tento úkon netrvá déle než hodinu, seznámíme se v jeho průběhu s celkovým zadáním, probereme dostupná řešení a požadavky ohledně způsobu provedení či možnosti realizačních termínů.

Rozpočet poskytujeme zdarma

Podklady získané díky zaměření místa využijeme k návrhu nejvhodnějšího řešení celé stavby, sestavíme kompletní návrh položkového rozpočtu a předložíme jej k posouzení. Schválením navrženého rozpočtu můžeme pokračovat v další spolupráci, ve studiu vše vypilovat do bezchybného projektu a po dohodnutí termínu jej zrealizovat.

Děkujeme za Vaše hodnocení našich služeb Google recenze